Przyjaciele Miłości Miłosiernej to duchowa rodzina, która chce się formować wewnętrznie w duchowości Miłości Miłosiernej (duchowości „pustych rąk”). Pochodzimy z różnych stron Polski, z różnych środowisk i wspólnot. Są wśród nas osoby wszystkich stanów i powołań. Łączy nas miłość do Kościoła Katolickiego oraz przekonanie, że słabość ludzka nie tylko nie jest przeszkodą na drodze do Boga, ale właściwie przeżywana (w prawdzie, pokorze i cierpliwej pracy nad sobą), może stać się „pojemnością” na łaskę. Szczególnie bliscy nam świadkowie Miłosiernej Miłości to: św. Jan Paweł Wielki, Teresa od Dzieciątka Jezus oraz św. Franciszek z Asyżu. Można powiedzieć, że jesteśmy inicjatorami powstania grona Przyjaciół. Ponad to jako diakon, sprawuję opiekę duszpasterską nad naszą rodziną duchową.

Chciałbyś odwiedzić stronę Przyjaciół Miłości Miłosiernej, kliknij w link: www.przyjacielemm.pl