Jako psychoterapeuci chrześcijańscy pracujemy nie tylko w obszarze psychiki i ciała, lecz otwieramy się na wymiar duchowy, czerpiąc z bogatej tradycji duchowej Kościoła Katolickiego

Ośrodek Terapii i Doradztwa „Pro homine” (dla człowieka) powstał w celu niesienia profesjonalnej pomocy ludziom, aby mogli zdrowo, pięknie i mądrze żyć.

Z największym szacunkiem podchodzimy do każdego człowieka uznając, że osoba ludzka jest tajemnicą i niesie w sobie niepowtarzalne piękno i wartość. Wierzymy, że człowiek posiada nie tylko ciało i psychikę, ale że jest także istotą duchową. Rozwój, dojrzewanie i zdrowienie człowieka zależy właśnie od stopnia integracji psychiki, ducha i cielesności.

Czytaj więcej o naszym Ośrodku: www.terapia-szczecin.pl