FUNDACJA THEOSIS została ustanowiona przez nas w dniu 24 sierpnia 2015 roku, a do KRS wpisano ją 18 listopada 2015 roku pod numerem 0000586830 i odtąd zaczęła funkcjonować jako organizacja pozarządowa o charakterze „non profit” (wszystkie przychody Fundacji są przeznaczane na cele statutowe, w swoich działaniach Fundacja nie kieruje się zyskiem).

THEOSIS to greckie słowo (θέωσης), oznaczające przebóstwienie. Nazwa, którą przyjęliśmy jest bezpośrednio związana z celami, które stawiamy przed Fundacją. Jeśli chcesz zagłębić wiedzy na temat naszej Fundacji, zachęcamy do odwiedzenia jej strony.

Tu poproszę o ten pasek z linkiem który jest np w zakładce terapia
http://fundacjatheosis.pl/

   Chcąc się dowiedzieć więcej o naszych działaniach zajrzyj tutaj: www.fundacjatheosis.pl