§1
Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.gajdy.pl, zwanej dalej Sklepem, jest firma Pro homine Marcin Gajda z siedzibą w Bolechowie 14, 72 – 100 Goleniów, nr ew. WIG. 7330/004021/96, NIP: 851-124-87-22, REGON: 81086866.

§2
Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez adres email: jacek@gajdy.pl.

§3
Przedmiotem świadczenia usług Sklepu jest obsługa związana ze składaniem zamówień on-line na oferowane towary i realizacja tych zamówień.

§4
Osoba składająca zamówienie na usługę jest niżej zwana Klientem.

§5
Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz Internetu.
Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie Sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez Sklep, potwierdzone emailem ze Sklepu.

§6
Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

§7
Koszt wydania i odebrania towarów ponosi Klient.
W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon lub, na życzenie klienta, faktura VAT).
KOSZTY WYSYŁKI:Paczkomaty InPost: 12.5 

§8
Wysyłka zamówionego towaru odbywa się we wtorki i piątki.

§9
Klient może w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie (mailem).
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
Zwracany towar należy dostarczyć na adres firmy wymienionej w §1 (przesyłka pocztowa na koszt Sklepu, do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w naszej ofercie).
§10
Zwrotowi nie podlegają jednak artykuły do pobrania – (pliki mp3, pliki tekstowe, oraz pliki EPUB, MOBI), które zostały w ciągu 14 dni od zakupu, pobrane na dysk kupującego.

§11
Klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie zakupionego towaru.
Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy wymieniona w §1 (przesyłka pocztowa na koszt Sklepu).
Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny, albo może odstąpić od umowy i uzyskać pełen zwrot kosztów.

§12
Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: jacek@gajdy.pl

§13
Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe Sklepu.

§14
Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni, nie dłużej jednak niż dni 30.

§15
W przypadku nieotrzymania zamówionego towaru, klient zgłasza ten fakt do sklepu gajdy.pl, za pośrednictwem adresu email: jacek@gajdy.pl, podając NUMER ZAMÓWIENIA. W zależności od wybranej formy dostawy, istnieje możliwość śledzenia trasy przesyłki. W przypadku wybrania przesyłki listowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej (list zwykły, list priorytetowy), nie ma możliwości śledzenia przesyłki. W przypadku zaginięcia przesyłki listowej zwykłej, lub priorytetowej, czas reklamacji może zostać znacznie wydłużony.

§16
Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

§17
Dane osobowe Klienta są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
Wypełnienie formularza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: jacek@gajdy.pl
Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sklepowi. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy Przelewy 24.

§18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

KOSZTY WYSYŁKI:Paczkomaty InPost: 12.5